Seminari

VATROSLAV SUBOTIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Petak, 12. studeni 2021. s početkom u 10:30 sati

Webinar: AKTUALNOSTI: 1. PROMJENA ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI; 2. OBVEZA JAVLJANJA POSLODAVCU IZVAN RADNOG VREMENA; 3. PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD - OBVEZE RADNIKA I PRAVA POSLODAVACA

1. ŠTO DONOSI PROMJENA ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI?

 • Nova definicija minimalne plaće – što sve ulazi odnosno ne ulazi u minimalnu plaću
 • Kako se izračunavaju povećanja plaće odnosno da li povećanja plaće ulaze u minimalnu plaću
 • Pravo na povećanu plaću za otežane uvjete rada i minimalna plaća
 • Obveza ugovaranja minimalne plaće u bruto iznosu
 • Nemogućnost odricanja od prava na minimalnu plaću
 • Prekršaji u slučaju nepridržavanja odredbi Zakona o minimalnoj plaći
 • Mogućnost uređenja minimalne plaće i povećanja plaće kolektivnim ugovorom s proširenom primjenom

VATROSLAV SUBOTIĆ, mag. iur., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

 

2. OBVEZA JAVLJANJA POSLODAVCU IZVAN RADNOG VREMENA

 • Postoji li generalno obveza javljanja poslodavcu izvan radnog vremena
 • Pripravnost – pod kojim uvjetima se može odrediti pripravnost te prava i obveze radnika i poslodavca
 • Pitanje radnikove obveze javljanja kada nema ugovorene pripravnosti
 • Postoji li obveza javljanja ako radnik ima službeni mobitel 24 sata dnevno, ili ga radnik može isključiti
 • Pitanje obveze odgovaranja na e-mail sa službene adrese izvan radnog vremena
 • Obveza javljanja poslodavcu kada radnik radi od kuće a ugovorom o radu je isključen raspored radnog vremena i prekovremeni rad i noćni rad
 • Obveza javljanja u slučaju ugovorom određene samostalnosti u određivanju radnog vremena – je li radnik tada uvijek na raspolaganju poslodavcu
 • Mora li se radnik javiti poslodavcu za vrijeme godišnjeg odmora ili bolovanja i sl.
 • Može li i kako poslodavac pozvati radnika izvan radnog vremena da npr. sutra hitno izvan rasporeda dođe raditi, ili da umjesto sutra dođe preksutra
 • Može li nazivanje radnika izvan radnog vremena predstavljati uznemiravanje

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., „Radno PRAVO“

 

3. PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD – OBVEZE RADNIKA I PRAVA POSLODAVACA

 • Obavještavanje poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanju)
 • Pitanje obveze obavijesti nakon isteka predviđenog trajanja bolovanja
 • Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad
 • Mogućnosti i ograničenja kontrole bolovanja od strane poslodavca
 • Kontrola bolovanja putem privatnih detektiva - Zakon o privatnim detektivima
 • Posljedice zlouporabe bolovanja

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., „Radno PRAVO“

 

Webinar se održava putem platforme TEAMS. Svi sudionici dobit će poveznicu za pristup webinaru.

Svim sudionicima bit će dostavljene sve prezentacije.

 

KOTIZACIJA:

690 kn + PDV; 590 kn + PDV za pretplatnike časopisa "Radno pravo".

Druga i svaka daljnja osoba plaća 200 kn manje.

Detaljnije

DIJANA VUKSAN, KREŠIMIR ROŽMAN, SABINA DUGONJIĆ

27. listopada 2021. u 10:30 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Seminar-webinar: ZDRAVSTVENO STANJE RADNIKA - PRAVA I OBVEZE RADNIKA I POSLODAVCA

Seminar-webinar: predavanja će se snimati i istovremeno prenositi uživo (live stream) kao webinar putem platforme TEAMS.

 

1. OBAVIJEŠTAVANJE POSLODAVCA O BOLESTI KOJA RADNIKA ONEMOGUĆAVA U RADU ILI GA BITNO OMETA

 • Što to uključuje?
 • Uključuje li to i informacije o COVID-u te (ne)cijepljenju?
 • Što sve poslodavac smije pitati kandidata za posao / radnika:
  • smije li ga pitati o COVID-u i cijepljenju – je li došlo do promjene u stajalištima nadležnih tijela (inspekcije i dr.)
 • Može li poslodavac voditi evidenciju o cijepljenju odnosno preboljelom COVID-u – postoje li promjene u stajalištima u vezi vođenja osobnih podataka?

 

2. MOŽE LI ZDRAVSTVENO STANJE VEZANO ZA COVID (CIJEPLJENJE I TEST) BITI POSEBAN UVJET RADA?

 • Može li poslodavac to propisati svojim pravilnikom kao poseban uvjet rada?
 • Može li poslodavac uvjetovati ulazak u svoje radne prostorije COVID potvrdom?
 • Može li poslodavac COVID potvrdu ugovoriti ugovorima o radu?
 • Je li došlo do promjene stajališta (pravne znanosti, nadležnih tijela itd.)?

 

3. OBVEZE RADNIKA U VEZI PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD – BOLOVANJA

 • Obaviještavanje – dostava potvrde kada, kome, na koji način?
 • Posljedice propuštanja roka i prava i mogućnosti poslodavca
 • Što kada radnik javi da je na bolovanju a ispostavi se da nije dobio bolovanje – problem plaćanja doprinosa i odjave radnika
 • Bolovanje vezano za COVID uključujući i samoizolaciju
 • Bolovanje i rad od kuće – postoje li razlike i kakve?
 • Neformalno opravdanje bolovanja od strane poslodavca - smije li poslodavac nekim radnicima opravdavati bolovanja bez liječničke potvrde, a drugima ne?

 

4. PRAVO NA BOLOVANJE – PRIVREMENU NESPOSOBNOST ZA RAD PREMA ZAKONU O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Uvjeti i prava
 • Potvrda i izvješće o bolovanju – dva različita dokumenta
 • Prekid i nastavak bolovanja – kada se smatra da je bolovanje prekinuto i ide na teret poslodavca?
 • Prestanak bolovanja zbog obavijesti o potpunom gubitku radne sposobnosti za rad
 • Prestanak bolovanja zbog obavijesti o smanjenju radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost

 

5. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA

 • Kako se računa naknada plaće?
 • Kada radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće?
 • Kada radniku prestaje bolovanje odnosno naknada plaće – posebne odredbe Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju
 • Naknada plaće zbog ozljede na radu
  • Iznos naknade plaće i obveznik plaćanja
 • Problem priznavanja ozljede na radu pri dolasku i odlasku s radnog mjesta - stajalište HZZO-a

 

6. KONTROLA BOLOVANJA

 • Kontrola bolovanja putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Mogućnosti i ograničenja kontrole bolovanja od strane samog poslodavca – mogućnost odlaska radniku kući
 • Posljedice utvrđene zlouporabe bolovanja - mogućnosti poslodavca:
  • otkaz - povrat isplaćene naknade plaće - naknada štete

 

7. PROBLEM NEUSKLAĐENOSTI PROPISA – ZAKONA O RADU I ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

 • Prestanak radnog odnosa zbog dostave pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti - problem obveznog prestanka bolovanja prije prestanka radnog odnosa
 • Što ako radnik podnese tužbu protiv rješenja o invalidskoj mirovini - bolovanje je prekinuto, radnik raditi ne može, a radni odnos mu ne prestaje - mora li poslodavac sve to vrijeme radniku plaćati i temeljem kojeg propisa?
  • Može li poslodavac u tome slučaju otkazati radniku?
 • Problem prestanka bolovanja zbog smanjenja radne sposobnosti koje se prema ZOZO prekida – a radnik nije sklopio ugovor za druge poslove, dok za postojeće poslove prema rješenju HZMO-a nije radno sposoban
 • Može li radnik jednostavno ne dolaziti na posao uz naknadu plaće dok ne sklopi drugi ugovor?
 • Može li radnik tako ne raditi skroz do završetka otkaznog roka (ako dobije otkaz jer poslodavac nema druge poslove)?

 

8. PRIKAZ SUDSKE PRAKSE U VEZI BOLOVANJA

 • Otkaz zbog nejavljanja o bolovanju odnosno nedostavljanja potvrde
 • Otkaz zbog zlouporabe bolovanja
 • Osobno uvjetovani otkaz zbog bolovanja (nemogućnost obavljanja poslova zbog bolovanja)
 • Otkaz zbog smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost
 • Priznavanje bolovanje zbog ozljede na radu nastale prilikom dolaska / odlaska na posao / s posla

 

PREDAVAČI:

- DIJANA VUKSAN, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

- KREŠIMIR ROŽMAN, „Radno pravo“

- SABINA DUGONJIĆ, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu

 

KOTIZACIJA:

Seminar: 890 kn, pretplatnici „Radnog prava“ 790 kn (druga osoba 100 kuna manje);

Webinar: 690 kn, pretplatnici „Radnog prava“ 590 kn (druga osoba 100 manje).

Cijena je bruto (nema dodavanja PDV-a).

Prilikom prijave, molimo da navedete prijavljujete li se na seminar ili webinar.

Sudionici koji se prijave za webinar dobit će poveznicu - password za sudjelovanje i moći će pratiti cijelo izlaganje i postavljati pitanja, pisano i uživo usmeno.

Seminar – webinar održavamo u suradnji sa sestrinskom tvtkom: Prometheus-moderni mediji.

Detaljnije

05. - 07. studeni 2021. u Hotelu IMPERIAL u Vodicama

Kongres: MEDICINA I PRAVO: COVID-19 - LIJEČENJE I POSLJEDICE; CIJEPLJENJE - POSLJEDICE I ODGOVORNOST

RASPORED PREDAVANJA:

Tema drugog dana Kongresa (6. studeni) pokriva pitanja radnopravnog položaja zdravstvenih radnika u pandemiji bolesti COVID-19. Između ostalih, o navedenoj temi predavanje će održati i g. Krešimir Rožman, urednik časopisa "Radno pravo".

 

2. DAN (6. STUDENI) - POLOŽAJ ZDRAVSTVENOG RADNIKA U PANDEMIJI COVID-19

 • Doc.dr.sc.prim. Rok Čivljak, dr.med. Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević - Značenje pandemije COVID-19 na kvalitetu zdravstvene skrbi infektoloških bolesnika
 • Dr.sc. Andrej Šribar, KB Dubrava- Liječnik i COVID-19 pacijent u JIL-u
 • Ana Primorac, KB Dubrava - Njega COVID-19 pacijenta- svi problemi i poteškoće
 • Mr.sc. Renata Čulinović Čaić, Hrvatski liječnički sindikat- Materijalna prava zdravstvenog radnika u pandemiji
 • Krešimir Rožman, mag.iur., Radno pravo - Radnopravna odgovornost radnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji nema COVID-19 potvrdu/ (Ne)mogućnost vođenja evidencije o cijepljenim radnicima – problem mišljenja Agencije za zaštitu podataka/ Rizici i odgovornost ustanova i zdravstvenog radnika u pandemiji COVID-19 / Materijalna odgovornost ustanove prema trećima i regresna odgovornost radnika prema ustanovi
 • Dr.sc. Branko Brkić, Ustavni sud RH- Kazneno pravna odgovornost liječnika i drugih zdravstvenih radnika u uvjetima pandemije COVID-19
 • Andreja Bogdan univ.spec.psych, ŽB Čakovec, Hrvatska psihološka komora - Utjecaj COVID-19 na mentalno zdravlje zdrav. radnika i pacijenta
 • Andrija Stojanović, Marko Vončina- Osiguranje od odgovornosti u pandemiji COVID 19.
 • Prof.dr.sc. Suzana Kraljić , Sveučilište u Mariboru - Utjecaj COVID-19 na pravni položaj zdravstvenih radnika u Sloveniji i drugim državama EU
 • Dr.sc. Magdalena Perić, KBC Osijek- Uloga zdravstvenih radnika medicinsko laboratorijske djelatnosti u epidemiji bolesti COVID-19
 • Josip Mađarić, odvjetnik - Naknade štete u vezi s pandemijom COVID 19
 • Dr.sc. Dejan Spiroski, dr. med. Institut za rehabilitaciju u Beogradu- Smanjeni mortalitet od COVID-19 kod osoba s povišenim Omega 3. faktorom
 • Prof.dr.sc. Vojko Flis, dr.med. - Sveučilište u Mariboru- SARS-CoV-2 /Covid-19- iskustva u liječenju u Sloveniji.

 

U nastavku donosimo cjelovit raspored predavanja za sva tri dana kongresa:

1. DAN (5. STUDENI) - ZDRAVSTVENI SUSTAV U PANDEMIJI COVID-19

 • Prof.dr.sc. Vili Beroš, dr.med.spec., Ministarstvo zdravstva- otvaranje Konferencije
 • Vera Katalinić- Janković, dr.med, Ministarstvo zdravstva - Ministarstvo zdravstva i COVID-19 kriza
 • Doc.dr.sc. Krunoslav Capak, dr.med.spec., Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Virus SARS COV 19 i Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
 • Veronika Laušin, dr.med.spec. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje- Ugovaranje zdravstvene zaštite u vrijeme epidemije
 • Mr. Dražen Jurković Udruga poslodavaca u zdravstvu- Upravljanja zdravstvenim ustanovama u pandemiji bolesti COVID - 19
 • Dr.sc. Mirela Šentija-Knežević Gradski ured za zdravstvo Zagreb- Organiziranje lokalne samouprave u suzbijanju i sprječavanju epidemije COVID-19
 • Zvonimir Šostar, dr.med.spec., NZJZ Andrija Štampar- Odgovor javnog zdravstva na pandemiju COVID-19
 • Doc.dr.sc. Miroslav Hanževački, Dom zdravlja Zagreb-Zapad- Dom zdravlja kao prva linija obrane od COVID-19
 • Prof.dr.sc. Jadranka Stričević, Sveučilište u Mariboru- Dileme i razmišljanja o bolesti COVID 19 u Sloveniji

 

2. DAN (6. STUDENI) - POLOŽAJ ZDRAVSTVENOG RADNIKA U PANDEMIJI COVID-19

 • Doc.dr.sc.prim. Rok Čivljak, dr.med. Klinika za infektivne bolesti Fran Mihaljević - Značenje pandemije COVID-19 na kvalitetu zdravstvene skrbi infektoloških bolesnika
 • Dr.sc. Andrej Šribar, KB Dubrava- Liječnik i COVID-19 pacijent u JIL-u
 • Ana Primorac, KB Dubrava - Njega COVID-19 pacijenta- svi problemi i poteškoće
 • Mr.sc. Renata Čulinović Čaić, Hrvatski liječnički sindikat- Materijalna prava zdravstvenog radnika u pandemiji
 • Krešimir Rožman, mag.iur., Radno pravo - Radnopravna odgovornost radnika u zdravstvu i socijalnoj skrbi koji nema COVID-19 potvrdu/ (Ne)mogućnost vođenja evidencije o cijepljenim radnicima – problem mišljenja Agencije za zaštitu podataka/ Rizici i odgovornost ustanova i zdravstvenog radnika u pandemiji COVID-19 / Materijalna odgovornost ustanove prema trećima i regresna odgovornost radnika prema ustanovi
 • Dr.sc. Branko Brkić, Ustavni sud RH- Kazneno pravna odgovornost liječnika i drugih zdravstvenih radnika u uvjetima pandemije COVID-19
 • Andreja Bogdan univ.spec.psych, ŽB Čakovec, Hrvatska psihološka komora - Utjecaj COVID-19 na mentalno zdravlje zdrav. radnika i pacijenta
 • Andrija Stojanović, Marko Vončina- Osiguranje od odgovornosti u pandemiji COVID 19.
 • Prof.dr.sc. Suzana Kraljić , Sveučilište u Mariboru - Utjecaj COVID-19 na pravni položaj zdravstvenih radnika u Sloveniji i drugim državama EU
 • Dr.sc. Magdalena Perić, KBC Osijek- Uloga zdravstvenih radnika medicinsko laboratorijske djelatnosti u epidemiji bolesti COVID-19
 • Josip Mađarić, odvjetnik - Naknade štete u vezi s pandemijom COVID 19
 • Dr.sc. Dejan Spiroski, dr. med. Institut za rehabilitaciju u Beogradu- Smanjeni mortalitet od COVID-19 kod osoba s povišenim Omega 3. faktorom
 • Prof.dr.sc. Vojko Flis, dr.med. - Sveučilište u Mariboru- SARS-CoV-2 /Covid-19- iskustva u liječenju u Sloveniji.

 

3. DAN (7. STUDENI) - ETIČKA PITANJA U PANDEMIJI COVID-19

 • Prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr.sc. Bruno Cvetković, NZJZ Andrija Štampar - SARS COV -2 , COVID-19, virus/ bolest ili mit
 • Tihana Šlezak, dr.med.spec., HALMED- Cjepivo protiv virusa SARS COV -2
 • Prof.dr.sc. Marija Selak Raspudić, Filozofski fakultet Zagreb, Hrvatski sabor - Mjere stožera civilne zaštite RH, cijepljenje- potreba ili obveza
 • Mr.sc. Helena Majić, Ustavni sud RH- Ograničenja ljudskih prava i javnozdravstene mjere kroz praksu Europskog suda za ljudska prava
 • Dr.sc. Jasna Karačić, Udruga za promicanje prava pacijenta- Prava pacijenta u pandemiji COVID-19

 

KOTIZACIJA:

JEDAN DAN KONGRESA: 590 kn za pretplatnike "Radnog prava", 690 kn ostali.

TRI DANA KONGRESA: 1000 kn za pretplatnike "Radnog prava", 1100 kn ostali.

Molimo da prilikom prijavite napomenete prijavljujete li se na samo jedan ili na sva tri dana kongresa.

Kao i više puta do sada surađujemo s tvrtkom Prometheus - moderni mediji j.d.o.o. pa će račun biti ispostavljen bez obračuna PDV-a.

Informacije vezane uz smještaj možete pronaći na sljedećoj poveznici: http://certitour.com/kongresi/medicina-i-pravo-covid-19/?et_fb=1&PageSpeed=off

 

U organizaciji Udruge za medicinsko pravo, uz suradnju s tvrtkom Prometheus - moderni mediji j.d.o.o. Tehnički organizator: Certitudo Partner d.o.o. 

Detaljnije

DARKO MILKOVIĆ, SINIŠA MARINOVIĆ, ŽELJKO PETRIŠIĆ, KREŠIMIR ROŽMAN

Zagreb, 30. rujna 2021. u 10:00 sati, hotel Antunović, Zagrebačka av. 100

Konferencija: 1. RADNI SPOROVI I SUDSKA PRAKSA; 2. COVID POTVRDA - MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA POSLODAVACA

Prvi dio:  RADNI SPOROVI I SUDSKA PRAKSA

1. POSEBNOSTI RADNOG SPORA

 • Prethodni postupak – zahtjev za zaštitu prava – sporni slučajevi
 • Postupci male vrijednosti i radni sporovi
 • Dostava
  • kod poslodavca
  • sudska dostava
  • e-dostava
 • Hitnost i trajanje sporova
 • Teret dokazivanja u radnim sporovima

SINIŠA MARINOVIĆ, mag. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

 

2. ULOGA VRHOVNOG SUDA RH U RADNIM SPOROVIMA

 • Revizija
 • Revizija uz dopuštenje Vrhovnog suda RH
 • Pravna shvaćanja i zaključci Građanskog odjela Vrhovnog suda RH
 • Kratki pregled odabrane prakse Vrhovnog suda RH u vezi radnih sporova te pravnih shvaćanja i zaključaka

DARKO MILKOVIĆ, mag. iur., sudac Vrhovnog suda RH

 

3. POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ

 • Razlozi posebno vezani uz COVID-19 te organizacijski razlozi
 • Procedura otkazivanja
 • Zakonski i dodatni kriteriji kod odabira radnika
 • Pregled recentne sudske prakse

 

4. PRAVNE POSLJEDICE NEDOPUŠTENOSTI OTKAZA

 • Uspostavljanje pravne situacije koja je prethodila nedopuštenoj odluci o otkazu - vraćanje radnika na rad
 • Problem „odgovarajućih poslova“
 • Naknada plaće, razlika plaće ako je radnik ostvario plaću kod trećeg, odlazak u mirovinu, razlika potencijalne plaće i mirovine, naknada štete zbog nedopuštenosti otkaza, napredovanja odnosno gubitka karijere
 • Sudski raskid
 • Ovrha
  • rok u kojem se može tražiti, ovršna isprava, novčane kazne, tko utvrđuje što su odgovarajući poslovi, što ako je poslodavac plaćao umanjene doprinose
 • Pregled recentne sudske prakse

ŽELJKO PETRIŠIĆ, mag. iur., odvjetnik

 

5. PRAVNI IZVORI KAO IZVOR PROBLEMA U RADNIM SPOROVIMA

 • Nejasni i neusklađeni zakoni te sporni podzakonski akti
 • Autonomni pravni izvori – kolektivni ugovori, pravilnici poslodavca, ugovori o radu – problem nezakonitih, nejasnih, loših i spornih pravnih izvora
 • Problem nepoštivanja i neizvršavanja pravnih izvora (npr. kolektivnih ugovora od strane Države)
 • Praksa u postupanju, posebno u javnim službama, koja ne odgovara propisima kao problem potencijalnih radnih sporova

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

Drugi dio - AKTUALNOST - COVID POTVRDA

6. COVID POTVRDA – ograničenja i mogućnosti poslodavaca

6.a

 • Nova mjera Stožera civilne zaštite – COVID potvrda u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 • Što ako radnik nema potvrdu – koja je posljedica nemogućnosti ulaska u ustanovu i time i rada:
  • odlazak kući s naknadom plaće, bez naknade plaće?
  • upozorenje, otkaz, drugo?

6.b

 • Mogu li poslodavci izvan zdravstva samostalno uvesti COVID potvrdu - na koje bi to načine mogli učiniti i što ih u tome ograničava odnosno spriječava:
  • je to moguće riješiti pravilnikom o radu?
  • cijepljenje kao mjera zaštite na radu?
 • (Ne)mogućnost vođenja evidencije o cijepljenima – stajalište AZOP-a
 • Naknada štete zbog zaraze – pitanja:
  • poslodavac prema radniku
  • poslodavac prema trećima
  • regresna odgovornost radnika

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

 

Konferencija se održava uz primjenu svih epidemioloških mjera.

Broj mjesta je strogo ograničen.

Za sudjelovanje na konferenciji nije potrebna EU digitalna COVID potvrda.

 

PREDAVAČI:

DARKO MILKOVIĆ, mag. iur., sudac Vrhovnog suda RH

SINIŠA MARINOVIĆ, mag. iur., predsjednik Općinskog radnog suda u Zagrebu

ŽELJKO PETRIŠIĆ, mag. iur., odvjetnik

KREŠIMIR ROŽMAN, mag. iur., urednik „Radnog prava“

 

KOTIZACIJA:
890 kuna + PDV za pretplatnike časopisa „Radno pravo“,
990 kuna + PDV za nepretplatnike.
Druga i svaka sljedeća osoba ostvaruje 200 kuna popusta.

Detaljnije